Правила на Форума

Тези правила са дадени за разясняване на отговорностите на всички членове на КЛУБ ФОРД БЪЛГАРИЯ - CLUB FORD BULGARIA. Те трябва да се спазват от всички, за да се подсигури, че нашият форум ще работи безпроблемно и ще бъде приятен и продуктивен за всички негови членове и посетители.

 1. Общи правила

  1. ОБЩИ ПРАВИЛА
   Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Сдружение „Клуб Форд България” (наричано по-долу за краткост Клуб Форд) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва Интернет страницата http://www.clubford.org, вкл. форума на сайта на Сдружение „Клуб Форд България” и/или услугите, предоставяни чрез тях. Настоящите Общи условия са публикувани на достъпно място в страниците на Клуб Форд и се считат за приети от Потребителя с факта на влизане и/или регистриране в която и да е от тях. Потребителят се задължава да ползва интернет страниците в съответствие с изискванията на настоящите правила.

   РЕГИСТРАЦИЯ

   При изискана регистрация в http://www.clubford.org/forum, Потребителят е длъжен да посочи изискваните в регистрационната форма данни, които да поддържа актуални и променя при нужда.
   Потребителят може да се регистрира с произволно избрано име изписано на кирилица или латиница. Забраняват се имена, които са вулгарни и/или обидни, както и имена, които могат да доведат до заблуда за самоличността на Потребителя.
   Допуска се само една регистрация на Потребител, като при установяване на две или повече регистрации от един Потребител, следва деактивиране и/или изтриване на всички потребителски имена използвани от Потребителя.
   Потребители с невалидни e-mail адреси и/или други данни се деактивират без предупреждение!
   #
  2. ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

   Публикуване на информация в интернет страниците http://www.clubford.org се допуска само на Български език с изписване на кирилица, освен във форума на сайта - http://www.clubford.org/forum, в раздел “International Forum” предназначен за чуждоезични потребители на Клуб Форд.
   При публикуване на информация, лично мнение, коментар или др. на страниците на http://www.clubford.org (вкл. форума на сайта), Потребителят се задължава да не упражнява това свое право по следните начини:
   За пропаганда на идеи и/или извършване на деяния, насочени към обществено-опасни действия и/или бездействия, обявени от закона за наказуеми;
   За пропаганда на идеи и/или деяния, насочени към дискриминация, основана на признак пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние и др.
   В нарушение на приложимото право, на обществения ред и общоприетите морални норми.
   По начин, който би могъл да се определи като неприемлив, включително, но не само чрез отправяне на обиди или клевети към трети лица.
   За реклама на фирма, продукт, услуга и всякаква друга търговска и/или комерсиална дейност, освен след предварителна договорка с Клуб Форд
   #
  3. ОБЕКТИ НА АВТОРСКИ ПРАВА И СРОДНИ НА ТЯХ ПРАВА

   С публикуването на информация, лично мнение, коментар или др. на страниците на Клуб Форд, включително, но не само, мнения във форумите, Потребителят преотстъпва на Клуб Форд за ползване безвъзмездно авторските и сродни на тях права върху публикацията, включително правото:
   да възпроизвежда публикацията или части от нея по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма, постоянна или временна, включително запаметяването й под печатна или цифрова форма в електронен носител в неограничен брой екземпляри;
   да разпространява публикацията или части от нея по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма в неограничен брой екземпляри;
   да показва публикацията или части от нея;
   да преработва публикацията или части от нея, в т.ч. и да я допълва или внася промени в нея, както и да я използва изцяло или частично за създаване на производни (вкл. печатни) произведения или други обекти на авторското право или сродни права;
   Клуб Форд може да публикува по своя преценка или по изрично писмено искане на автора, името или псевдонима на автора на публикацията и/или съдържащите се в нея произведения, обект на авторското право, когато ги използва по изброения по- горе начин.
   Информация от интернет страниците на Клуб Форд може да бъде цитирана без съгласие от страна на Клуб Форд, като задължително трябва да се упомене източникът на тази информация - Сдружение „Клуб Форд България”, и източникът (авторът), като в случай, че информацията се цитира в интернет, тя трябва да бъде придружена и с линк (хипервръзка) към страницата на Клуб Форд на която е публикувана. Всички останали случаи на ползване на информация от страниците на Клуб Форд, без изричното писмено съгласие на Сдружение „Клуб Форд България”, са забранени и представляват нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и ще бъдат преследвани.
   #
  4. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

   Клуб Форд не носи отговорност за съдържанието публикувано от Потребители на интернет страниците си, както и за нанесени морални, материални и/или други вреди и/или пропуснати ползи вследствие на публикации в интернет страниците си.
   Клуб Форд не носи отговорност за сделки сключени във форума и/или благодарение на кореспонденция във форума, както и за неблагоприятни последици вследствие на това.
   Не се дължат каквито и да е било обезщетения в случай на вреди и/или пропуснати ползи, независимо от вида им, възникнали във връзка с използване на интернет страниците на Клуб Форд и/или друг ресурс в интернет към който има публикувана препратка.
   #
 2. Общи правила за ползване на форумa на "Клуб Форд България"

  1. Общи правила за ползване на форумa на "Клуб Форд България"

   Темите трябва да се публикуват в раздела, за който се отнасят.
   Не се допуска дублиране на теми и пускане на еднакви съобщения на различни места. Ползването на ТЪРСАЧКАТА преди постване e препоръчително.
   Темите, които се публикуват да са основно за FORD и свързани с марката, а изключение от този принцип се допуска на общите места – напр. раздел “Кафене“, раздел “Застраховки, КАТ и ПТП” и др.
   Не се препоръчва възобновяването на стари теми, освен ако няма сериозни аргументи за това.
   Заглавието на темата трябва да е изписано без излишни големи букви ида има отношение към съдържанието, a отговорите да не се отклоняват от нея. Писането само с ГОЛЕМИ букви в темите или заглавията им се приема като КРЯСЪЦИ.
   Да не се превръщат темите в чат, освен изрично създадените с тази цел, като може да се използват лични съобщения (ЛС), Skype и др. СПАМ- ът е забранен под каквато и да е форма (постове само с емотикони, безсмислени коментари и т.н.) и ще бъде премахван без предупреждение.
   Не се допуска цитиране на цели мнения без необходимост, защото по този начин излишно се увеличава обемът на темите и се създава непрегледност.
   Преди прикачването на картинки директно в темите, преценете дали не са твърде широки. Големите картинки налагат скролването на прозореца, а това прави прочита на темата неудобен.
   Не променяйте предмета на вече започната тема към други, странични неща. Всяко мнение, което няма нищо общо с темата, ще бъде изтривано. Ако модераторите преценят, че от него може да се получи интересна дискусия, ще бъде обособено в нова тема. При решаване на проблем – опишете по какъв начин сте намерили решението.
   Преди да напишете каквото и да било, задайте си въпроса заслужава ли си то да бъде прочетено. Старайте се мненията Ви да бъдат информативни и да не провокират останалите участници във форума, освен положително.
   Не се чувствайте длъжни да пишете във всяка тема. Това ще бъде прието като опит за спам. Пишете само там, където има какво да кажете. Големият брой мнения на ден няма да донесе ранг и уважение.
   При ползването на аватари и потребителски имена, се спазват следните ограничения:
   не се допуска използването на потребителски имена, дублиращи или наподобяващи като произнасяне или изписване съществуващи такива, с изключение на лични имена.
   не се допуска използването на аватар, дублиращ или наподобяващ аватар на друг потребител.
   аватарът да е ширина до 150 пиксела, височина до 100 пиксела и големина до 10kB.
   не се допуска използването на еротични снимки за аватар, на аватар с рекламна цел, както и на аватар, който противоречи на правилата на форума.
   Уважавайте другите участници, за да Ви уважават и те. Спазвайте приличен тон. Обидни, нецензурни думи, всякакви квалификации, иронични забележки или агресивно поведение към потребителите от форума не се допускат и ще бъдат изтривани, с последващи наказания. Всякакви лични въпроси и теми, не засягащи останалите потребители, се обсъждат на лични съобщения или по друг начин, а не на страниците на форума.
   Не е допустимо отправянето на обиди към притежателите на други марки автомобили и други автоклубове. И все пак, ако сте фен на друга автомобилна марка, имайте предвид, че това е FORD форум и постинги, свързани с други марки, може да не бъдат приети винаги равнодушно. Не влизайте в конфликти или спорове на тема коя марка е по-добра.
   Поместването във форума на линкове към информация в някои сайтове или форуми е възможно да бъде предмет на рестрикция, по преценка на модераторите.
   Извън частните обяви, рекламата и търговски съобщения на търговци се извършва след предварителна договорка – виж на http://www.clubford.org в раздел “Контакти - реклама” за повече информация. Всички останали реклами и търговски съобщения ще бъдат изтривани без предупреждение.
   В случай на предложения и коментари към форума и сайта, не се колебайте да ги изразите в раздел “Предложения, похвали и оплаквания”или да се свържете с произволно избран модератор или да пишете на office@clubford.org.
   При системно нарушаване на правилата, промяна на модераторска редакция от потребител, опит за манипулиране на форума/сайта, както и при обида на потребител, модератор, администратор, на форума или клуба като цяло, може да се задейства процедурата за забрана (БАН) и/или да се наложи ограничение на съответния потребител под различни подходящи форми. Надяваме се да не стигаме никога до тази процедура, затова нека всички спазваме правилата!
   За обида на модератор или администратор публично във форума или чрез изпращане на лично съобщение, се налага без предупреждение подходящо според конкретния случай наказание.
   Всички теми и постове, които не отговарят на правилата, ще бъдат променяни, премествани, заключвани и изтривани. Забранява се пускането на теми, в които се иска обяснение от модератор или администратор за негово действие. Такива въпроси се задават чрез ЛС.
   Всички теми, които модератор прецени, че не се отнасят за взаимопомощ, а целят печалба за сметка на Сдружение “Клуб Форд България“ ще бъдат изтривани без предупреждение.
   Гореописаните правила важат за всички потребители в този форум, включително административния екип и членовете на клуба. Ако имате съмнение за двоен стандарт при тяхното прилагане, моля обърнете се към член на Управителния съвет на Сдружение “Клуб Форд България“ чрез лично съобщение.
   Имайте предвид, че в две идентични на пръв поглед ситуации, реакцията на модераторите може да бъде различна с оглед история на конфликт, необщодостъпни факти, “досие” на потребител и редица други фактори, които правят всяка ситуация уникална.
   #
 3. Специални правила за ползване на раздел "Моята кола" във форумa на "Клуб Форд България"

  1. В темите се публикуват и коментират снимки, обща информация и кратка история (по желание) на Вашата кола, ъпгрейди, процеси на доработка, актуално състояние на автомобила и др. подобни.
   За проблеми по автомобила, се пише в останалите съответни раздели на форума.
   #
 4. Специални правила за ползване на раздел "Борса" - секции Купува и Продава във форумa на "Клуб Форд България"

  1. 1. Потребители с регистрация, по-малка от 30 дни преди пускането на обявата, не могат да пускат обява в търговските раздели. Изключение правят платените обяви и обявите от клубни членове.

   2. Броят на едновременно активните обяви на потребител се ограничава на до 2 обяви във всеки от подразделите на секция ПРОДАВА. При констатиране на нарушение на това правило, всички обяви на потребителя ще бъдат изтривани. Изключение правят платените обяви и обявите от клубни членове.

   3. Заглавието на обявата трябва да насочва читателите за същината й. В заглавието на темата пишете какво конкретно купувате/продавате - напр. "Волан за Ескорт 1996 г." Обява с неясно, непълно или подвеждащо заглавие ще бъде своевременно модерирана.

   4. Забранено е пускането на обява и писането в нея с ГЛАВНИ букви и всякакъв вид препинателни знаци или символи различни от необходимите.

   5. В обявата напишете възможно най-много за това, което продавате или купувате - ново или втора употреба, година на производство и състояние, точен модел, техническа спецификация, километри, точно за коя модификация на модел на Форд е.

   6.1 Задължително е обявяването на конкретна и реална пазарна цена на продаваната стока или услуга. При продажба на кола на части, задължително се посочват цени минимум за основните детайли, възли и агрегати.

   6.2. При обяви "Купувам" може да се посочи ориентировъчна цена, която купувачът е готов да плати.

   7. Наличието на реална снимка във всяка обява за продажба към момента на публикуване на обявата е задължително (препоръчително повече, от различни ъгли, особено ако артикулите са няколко). Снимките може да бъдат качвани във форума или линквани от външни сървъри за съхранение на снимки.

   8.1 Задължително е посочване на точното местонахождение на стоката (освен ако в профила на потребителя е посочено местонахождение, което съвпада).

   8.2 Задължително е посочване на телефон за връзка.

   9. Забраняват се публични въпроси, предложения и коментари по обявената цена и стока/услуга, както и дискусии, пазарлъци и мнения по обявата.

   9.1 Задаването на въпроси, пазарлъците, предложенията и коментарите следва да се извършват посредством лични съобщения и/или по телефона. Ако напр. не сте доволни от цената - свържете се директно с продавача.

   9.2 Постове от типа "имаш ЛС" , “имаш ли тази част”, „дай цена за преден десен фар“, „бартер приемаш ли“, „имам търсената част“, коментари, разисквания, доуточнения и всякакви други подобни са забранени и ще бъдат изтривани.

   10. Забранява се пускане на линк и/или снимка към своя обява от друг форум или търговски сайт. Обяви, при които е налице „линкване“ на снимки и/или частична/цяла обява от друг форум или търговски сайт – напр. интернет автоборса, ще бъдат изтривани.

   11. "Вдигане" на темата е позволено, само ако са изминали минимум 7 дни от пускането на последното мнение в нея. Напр. ако датата на първоначалния пост е 01.01.2014 г. - понеделник, то “вдигане” е разрешено на 08.01 - понеделник. Пускането на нова обява за същата стока, преди да са изминали 7 дни се счита за вдигане на предишната. Ако се налага добавяне на нова информация от автора (снимки, нова цена, ъпдейт на продадени части и други) - това става с избутване на темата или с нов пост, като се спазват правилата за „ъп“. Всяка обява може да се „вдига” („ъп“-ва) само от нейният автор. Коментарите и други хитринки с цел „ъп“-ване на темата са забранени и ще бъдат премахвани.

   12.1 В подраздел „Автомобили” се публикуват обяви за продажба на автомобили с марка Форд и възраст не повече от 25 г. , като всяка обява задължително трябва да съдържа: - Марка и модел; - Година на производство, дата на първа регистрация; - Характеристика на двигател (гориво, обем, мощност); - Тип скоростна кутия; - Допълнителни характеристики (оборудване, особености, модификации); - Снимка/и; - Цена; - Данни за контакт със продавача (град, телефон);

   12.2 В подраздел „Ретро” се публикуват обяви за продажба на автомобили Форд и/или резервни части (консумативи) за тях с възраст над 25 г. от датата на производство.

   12.3 В подраздел „Авточасти” се публикуват обяви за продажба на авточасти, детайли и агрегати за автомобили Форд.

   12.4 В подраздел „Мултимедия” се публикуват обяви за продажба на фабрични аудио, видео, навигационни системи, компоненти и аксесоари за тях, за автомобили Форд.

   12.5 В подраздел „Аксесоари и консумативи” се публикуват обяви за продажба на фабрични аксесоари и консумативи за автомобили Форд.

   12.6 В подраздел „Продавам /всичко различно от автомобили с марка Форд/” се публикуват обяви за продажба на вещи, неотговарящи на другите подраздели на секция „ПРОДАВА”.

   12.7 В подраздел „Гуми и джанти” се публикуват обяви за продажба на гуми и джанти и аксесоари за тях с изключение за такива, които не са съвместими с автомобили Форд.

   12.7.1 Въвежда се шаблон за обява в под раздел „Гуми и джанти“, който задължително трябва да се спазва, наред с горните правила. Всяка обява, която не отговаря на този шаблон, ще бъде изтривана или премествана без предупреждение. Изискванията към начина на изписване на заглавията и/или съдържанието на обявите са следните:

   Обявата за гуми трябва да бъде със следното заглавие и/или съдържание:
   брой; сезон; размер - широчина/височина/цолаж; марка, DOT
   ..бр. ..... .../.../... ..., DOT:…
   Снимка/и.

   Пример:
   4 бр. Зимни гуми 205/45 R17 Continental, DOT:5212
   Снимка/и.

   В текста на обявата за гуми задължително посочете и модел, товарен и скоростен индекс на гумите, информация за степен и равномерност на износване.

   Обявата за джанти трябва да бъде със следното заглавие и/или съдържание:
   брой; вид; размер - цолаж/междуболтово разстояние/ЕТ/широчина; марка (ако ви е известна)
   ..бр. ..... .../.../.../... ...
   Снимка/и.

   Пример:
   4 бр. Лети джанти 17", 4х100, ЕТ 25, 7J - BBS
   Снимка/и.

   В текста на обявата за джанти задължително посочете и размера на централния отвор, състоянието на джантите.

   Обявата за джанти с гуми трябва да бъде със следното заглавие и/или съдържание:
   брой;вид джанти;размер-цолаж/междуболтово разстояние/ЕТ/широчина; вид гуми;размер-широчина/височина/цолаж;
   ..бр. .... .../.../.../... с .... .../.../...
   Снимка/и.

   Пример:
   4 бр. лети джанти 17",4х100,ЕТ25,7J с Летни 205/45 R17 Fulda
   Снимка/и

   При наличност на повече джанти и/или гуми, пускайте повече теми, но без да нарушавате правилото за броя на обявите.

   13. Ако Вашата обява не е свързана директно с автомобили с марка ФОРД, пуснете я в подраздела „Продавам /всичко различно от автомобили с марка Форд/“.

   14. Забранено е поставянето на линк към обява за продавана стока в подписите на участниците.

   15. Потребителите, чиито обяви са дали резултата, който те търсят: продали са, купили са, или по какъвто и да е начин са си свършили работа, да добавят в заглавието или в темата този факт, или да я докладват, за да бъде заключена. Невалидни, изтекли, неактуални и/или неактивни обяви се изтриват по преценка на модератор или автоматично 365 календарни дни, след последната активност и/или при иницииране от страна на автора.

   16. Целта на обявите не е електронна търговия, а взаимопомощ. За публикуване на комерсиални обяви, моля свържете се с администрацията на клуба. За комерсиална продажба се смята продажбата по занятие с цел печалба, всяка неединична продажба на вещ, стока, услуга и др. и/или ако тя се извършва от юридическо лице.

   16.1. За публикуване на комерсиална обява от търговец в съответния подраздел, съобразена с всички правила по-горе, се заплаща еднократна цена от 10 лв.

   16.2. За публикуване на закачена обява от потребител или на закачена комерсиална обява от търговец в съответния подраздел, съобразена с всички правила по-горе, се заплаща цена от 20 лв./месец.

   17. С публикуването на обява, вие декларирате, че сте съгласен/на с посочените условия и правила.
   #
 5. Как да задаваме въпроси, така че да получим отговор

  1. Напоследък все повече хора се сдобиват със собствен компютър и съответно с достъп до интернет. Голямата част от тях сега започват да се учат да работят с компютър. Това естествено води след себе си и сблъскване с различни проблеми. Най често въпросите са зададени в различни форуми. Много от тези въпроси остават без конкретни отговори. Случва се в отговорите да се твърди че четящите и пишещите в съответния форум били "леймъри" и нищо не разбирали и т.н... Ако се вгледате малко по-сериозно, ще установите логична закономерност: повечето от въпросите без отговор са зададени неправилно!
   Най-вероятно желаещите да прочетат този документ и да се съобразят с насоките в него, ще могат да зададат така своите въпроси че да получат конкретен и водещ до решаване на проблема им отговор. Целта на написаното тук не е да наставлявамe някой, а да помогнeм може би да получи отговор на въпросите си.

   И така, за да няма въпроси без отговор и да избегнем не особено полезните подмятания от типа "RTFM", добре би било да се спазват насоките дадени по долу които са заимствани до голяма степен от легендарния наръчник на Ерик Реймънд "Как да задаваме интелигентно въпроси", със силни изменения и съкращения.

   Изберете правилния форум
   Използвайте конкретни, значещи заглавия
   Пишете грамотно, и на кирилица
   Бъдете точни в описанието на проблема
   - описвайте симптомите на проблема ясно и внимателно;
   - опишете модела и годината на производство на автомобила (полезно за вас и всички останали във форума е да попълните правилно профила си - автомобил, двигател, година на производство, също и къде живеете);
   - опишете какво сте направили досега, за да решите проблема (къде сте търсили, какво сте намерили);
   - опишете промените и смятате, че имат връзка с проблема;
   Описвайте симптомите на проблема, а не Вашите предположения
   Описвайте симптомите на проблема хронологически
   Не искайте да Ви отговарят на личната електронна поща
   Възможно е да не сте единствените с подобен проблем.
   Не маркирайте съобщението си като "Urgent"
   Независимо от това колко спешен и важен за Вас е проблемът, това засяга само Вас и никой не е длъжен нито да Ви отговаря, нито да взима проблема Ви присърце.
   Учтивият тон никога не вреди, а понякога дори помага
   След като сте получили отговор, опишете накратко какво сте направили и дали сте решили проблема
   Никой не се е родил научен, може би с това вие да помогнете на някой, както други са помогнали на вас.

   Въпроси, които не трябва да задаваме:
   Къде мога да намеря програмата Х?
   За тази работа има http://www.google.com и Вие много добре знаете това!
   Как мога да накарам Х да прави Y?
   Този въпрос не съдържа проблем и би трябвало да намери отговора си в респективното "README", "INSTALL" или "help". Съвсем отделен въпрос е ако вече сте изчели нещата и не сте намерили отговор. Тогава въпроса би бил : "Как мога да накарам Х да прави Y? Не намерих нищо в хелпа"
   Моята {програма, конфигурация, кола} не работи
   Това не е въпрос и никой не е длъжен да изтръгне същинския проблем от Вас, като си загуби времето да Ви разпитва.
   Добрият въпрос и лошият въпрос

   Тук ще се опитаме да илюстрираме с примери как да задаваме въпросите интелигентно, като ще сравним един интелигентен и един глупав въпрос.

   Глупаво:
   Къде мога да намеря плъгин за формата "хикс" за MPlayer?
   Този въпрос съвсем закономерно може да заслужи отговора "RTFM".

   Интелигентно:
   Здравейте! Използвах Google, за да намеря плъгини за формата "хикс" за MPlayer, обаче не успях да открия полезни връзки. Някой случайно да успял да намери?
   Този въпрос показва, че човекът вече се потрудил да направи нещо, за да реши проблема си и едва след това се е обрънал за помощ.

   Глупаво:
   Не мога да подкарам програмата "хикс", помагайте !
   Интелигентно:
   Здравейте! Не мога да подкарам програмата "хикс" под "еди каква си" ОС. Четох FAQ, но никъде не намерих описан подобен проблем. Дава ми следните съобщения ... Някой да е имал подобен проблем и да го е решил ?
   Мда-а-а-а... Този човек е посочил 1) операционната система, 2) потрудил се е да прочете документацията, където не е намерил описание на този проблем, и 3) изпратил е подробно описание на съобщението за грешка.

   Излишно е да поясняваме, че хората, отговарящи във форумите, не са врачки и не могат да отгатнат по звездите точно какво дъно използвате и какъв в крайна сметка е проблемът.

   Ако не получите отговор, не го възприемайте като лично отношение. Може би, просто наистина никой не знае отговора. Липсата на отговор не означава пренебрегване. Повторното пускане на въпроса обаче не е добра идея. Може да бъде счетено за злоупотреба с форума или списъка или за спамване.
   Все някъде ще могат да Ви помогнат!
   #